INFORMACJA WÓJTA GMINY GRUDUSK o wykonaniu budżetu jst według stanu na koniec IV kwartału 2020 roku - pobierz