Uchwała Nr Ci.73.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu - pobierz