Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 r  - pobierz