GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU

W OKRESIE OD 1 DO 30 KWIETNIA 2016 ROKU,

WYDŁUŻYŁ CZAS PRACY PRZY OBSŁUDZE PROGRAMU 500+.

WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE:

- OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU W GODZINACH 800 – 1600 ,

- W PIĄTEK W GODZINACH 800 - 2000