rod.jpg

Informacja – Karta Dużej Rodziny

Od dnia 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grudusku oraz na stronie internetowej dostępne są aktualne wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pod numerem tel. 23 671-50-70

Pobierz plik: pdf Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Pobierz plik: pdf Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej - ZKDR-01

Pobierz plik: pdf Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - ZKDR-02

Pobierz plik: pdf Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - ZKDR-03KARTA DUŻEJ RODZINY

Dnia 1 stycznia 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie:

Program ma charakter ogólnopolski, a Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty. Karta wydawana jest bezpłatnie:

  • do ukończenia 18 roku życia;
  • do ukończenia 25 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się:
    • w szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku akademickiego
    • w szkole wyższej - do końca roku akademickiego
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Karta wydawana jest bezpłatnie.

Rodziny wieloletnie, zamieszkałe na terenie Gminy Grudusk, spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (dz. U. z 2014 r. poz. 1863) mogą składać wnioski dostępne w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Grudusku
ul. Ciechanowska 54
06-460 Grudusk

lub
Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

Lista miejsc i wysokość zniżek, które oferowane są przez instytucja państwowe oraz firmy prywatne na terenie całego kraju systematycznie się powiększa i jest dostępna na stronie internetowej:

Wykaz dokumentów, jakie należy przedstawić składając wniosek o wydanie karty znajduje się w załączniku Dokumenty do wniosku.

Załączniki:
Dokumenty do wniosku
Oświadczenie do Karty Dużej Rodziny
Oświadczenie rodzica do Karty Dużej Rodziny