Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudusku
ul. Ciechanowska 54
06-460 Grudusk

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grudusku, ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk, do zatrudnienia na "stanowisko urzędnicze Starszy referent ds. obsługi dłużników alimentacyjnych " wybrana została Pani Iwona Starus zamieszkała w Wiśniewie.

Uzasadnienie wyboru:
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia, ocenę znajomości obsługi komputera oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Pani Iwona Starus posiada stosowne wykształcenie do podjęcia pracy na stanowisku Starszy referent ds. obsługi dłużników alimentacyjnych . Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą oraz znajomością zagadnień związanych z obsługą dłużników alimentacyjnych oraz podstawowych aktów prawnych.
 
Grudusk, dnia 28.02.2010

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku informuje, że w dniu 24-02-2011 r., tj. czwartek od godziny 9:00 przeprowadzane będą rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko urzędnicze Starszy referent ds. obsługi dłużników alimentacyjnych.