Wójt Gminy Grudusk
informuje, że na podstawie umowy Nr 00102-6921-UM0700207/11 z dnia 16 listopada 2012 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego Gmina Grudusk realizuje projekt pn.:

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grudusk, Kołaki Małe, Kołaki Wielkie i Sokołowo wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Grudusku, Gmina Grudusk"

Celem Projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz zapewnienie warunków zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w Gminie Grudusk poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków.

Budową kanalizacji objętych zostanie:
 • 60 mieszkańców miejscowości Grudusk

  Inwestycja w obrębie geodezyjnym Grudusk realizowana będzie na działkach o następujących numerach ewidencyjnych:
  147/18, 147/15, 149/1, 150/1, 103/2, 89/3, 18/1, 18/3, 19/1, 20/47, 20/22, 147/10, 147/9, 147/8, 148/1, 103/3, 101/9, 101/8, 101/7, 101/6, 101/5, 101/4, 101/3, 101/2, 155/2, 153, 152/11, 152/10, 152/7, 152/6, 152/2, 118, 147/14, 147/12, 147/10, 147/7, 26, 615, 166, 59, 60, 61, 51, 52, 55, 89/3, 134, 135, 136, 137, 138, 283, 337/1, 337/2, 526, 527/1, 527/2, 527/3, 527/4, 528/1, 528/2, 531, 130, 288, 289, 284, 530, 141, 147/13, 147/15

 • 189 mieszkańców miejscowości Kołaki Małe i Kołaki Wielkie

  Inwestycja w obrębie geodezyjnym Kołaki Wielkie realizowana będzie na działkach o następujących numerach ewidencyjnych:
  177, 178, 201, 202, 203, 204, 199, 82, 200, 193, 194, 195, 196, 197, 192, 183/2, 191, 147, 205, 208, 211, 61, 210/2, 83/2, 86, 87, 95/3, 95/2, 95/1, 94/1, 94/2, 94/6, 94/7, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 78, 80, 81, 37/2, 15, 106, 69/1 ,88, 89, 27, 29/1, 26 ,187, 188, 190, 152, 62, 64, 65, 66/1, 67, 68, 69/2, 71, 72 ,73, 76, 105/2, 107/1, 19, 91, 92 ,9/1, 10

 • 74 mieszkańców miejscowości Sokołowo

  Inwestycja w obrębie geodezyjnym Sokołowo realizowana będzie na działkach o następujących numerach ewidencyjnych:
  8, 9, 10, 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 21, 23/1, 23/2, 23/3, 13-obręb Sokołowo

Ponadto projekt zakłada modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków.

Całkowita wartość projektu – 6 713 561,36 zł
Koszty kwalifikowalne - 5 085 336,81 zł
Kwota dofinansowania – 3 814 002,00 zł
Wkład własny – 2 899 559,36 zł


Planowane rozpoczęcie inwestycji - kwiecień 2013 rok
Planowane zakończenie inwestycji – maj 2015 rokWydatek współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej