Informujemy, że

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Grudusk na lata 2017-2023

decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. umieszczony został w Wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

Aktualny wykaz znajduje się na stronie www.funduszedlamazowsza.eu/rewitalizacja

 

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Grudusk na lata 2017-2023 - pobierz

 

UCHWAŁA Nr 257/XXXIV/2018
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grudusk na lata 2017 -2023