Zmiany w programie „CZYSTE POWIETRZE”

Uruchomiono trzecią część Programu Czyste Powietrze adresowana do osób najmniej zamożnych z dotacjami do wymiany źródła ogrzewania i termomodernizacji obejmującymi nawet 90% wydatków.

1112211.jpg

Od dnia 25.01.2022r. możliwe jest składanie wniosków o dofinansowanie w Programie Czyste Powietrze w trzech wariantach dofinansowania: 

Pierwszy – podstawowy poziom dofinansowania do 30 tys. zł – dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł,

Drugi – podwyższony poziom dofinansowania do 37 tys. zł – licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

Trzeci – najwyższy poziom dofinansowania, nawet 69 tys. zł dotacji przy 90% kosztów kwalifikowanych. Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w tym przypadku wyniesie do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1 260 zł (gospodarstwa jednoosobowe). Wsparcie przysługuje osobom z ustalonym prawem do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

Ułatwienia prowadzenia inwestycji - liczbę transz rozliczeń i wypłat dotacji dla najwyższego poziomu dofinansowania zwiększono do pięciu                (z trzech obowiązujących w pozostałych częściach).

Kredyt Czyste Powietrze dostępny w przypadku pierwszej i drugiej części programu nie obowiązuje w części trzeciej.