EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH
PRZEZ
WÓJTA GMINY GRUDUSK ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁALNOŚCI

w zakresie odbierania opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Grudusk

zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 7 ust. 6b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)

Lp.

Nazwa firmy

Oznaczenie siedziby albo imię, nazwisko

i adres przedsiębiorcy

                              

NIP

Oznaczenie decyzji

Przedmiot decyzji

Data obowiązywania zezwolenia

                                    

Decyzja udzielona/

cofnięta

                                 

1.

CEDROB” S.A.

ul. Płocka 5

06-400 Ciechanów

566-000-44-55

Decyzja znak: OŚR.6233.1.1.2013

z dn. 06.09.2013 r.

prowadzenie działalności

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych

06.09.2023

udzielona

2.

,,Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt’’ Dworakowska Grażyna Jadwiga,

Radysy 13
12-230 Biała Piska

849-122-61-88

Decyzja znak:

OŚR.6140.1.1.2014 z dnia 17.12.2014 r.

prowadzenie działalności

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

 

cofnięto

3.

NOVAGO Sp. z o. o.

ul. Grzebskiego 10

06-500 Mława

569-000-16-97

Decyzja nr 1.2015 znak: OŚR.6233.1.1.2015

z dnia 17.02.2015 r.

decyzja zmieniająca nr 2.2015 z dnia 10.07.2015 r. oraz decyzja zmieniająca nr 3.2015 z 21.08.2015 r.

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania

zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych

17.02.2025

udzielona

4.

Usługi Asenizacyjne Zbigniew Pyszniak

ul. Batalionów Chłopskich 11/46

06-400 Ciechanów

566-102-76-88

Decyzja nr 1.2018 znak:

OŚR.6233.1.1.2018

z dnia 12.07.2018 r.

prowadzenie działalności

w zakresie opróżniania

zbiorników bezodpływowych

i transport

nieczystości ciekłych

11.07.2028

udzielona

5.

SOB-TRANS A.S.

ul. Szkolna 34C

06-460 Grudusk

569-174-38-28

Decyzja nr 1.2019 znak OŚR.6233.1.1.2019

z dnia 29.08.2019 r.

prowadzenie działalności

w zakresie opróżniania

zbiorników bezodpływowych

i transportu

nieczystości ciekłych

28.08.2029

udzielona

6.

,,PEDROKS’’

A. S.

ul. Kasztanowa 3B 06-516 Szydłowo

569-158-45-25

Decyzja nr 1.2020

znak OŚR.6233.1.1.2020

z dnia 04.09.2020 r.

prowadzenie działalności

w zakresie opróżniania

zbiorników bezodpływowych

i transportu

nieczystości ciekłych

03.09.2030

udzielona

7.

Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne w spadku

Wojtyszki 18

98-277 Brąszewice

728-229-46-82

Decyzja znak: OŚR.6140.1.1.2020

z dnia 21.09.2020 r.

prowadzenie działalności

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

10 lat od daty wydania zezwolenia

udzielona

8.

EDTRANS E. Ł.

Pawłowo 1A, 06-516 Szydłowo

569-171-92-96

Decyzja Nr 1.2022 znak: OŚR.6233.1.1.2022

z dnia 28.04.2022 r.

prowadzenie działalności

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych

27.04.2032

udzielona