Informujemy ,że od dnia 04.01.2016 roku w Urzędzie Gminy Grudusk zaczął funkcjonować PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ. Zgodnie z ustawą ,z dnia 5 sierpnia o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości ,z punktu mogą skorzystać:

  • młodzież do 26 roku życia,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

DNI I GODZINY OTWARCIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

poniedziałek - od godz. 8.00 do godz. 12.00

wtorek - od godz. 10.00 do godz. 14.00

środa - od godz. 12.00 do godz. 16.00

czwartek - od godz. 14.00 do godz. 18.00

piątek - od godz. 13.00 do godz. 17.00