GMINNE BIURO SPISOWE W GRUDUSKU

W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R. DO 30 LISTOPADA 2020 R.

ORGANIZUJE DYŻURY W GODZINACH PRACY URZĘDU TJ.

OD GODZ. 800 DO 1600 POD NUMEREM TEL.  023 6715012 w. 15 i 18

OD GODZ. 1600 DO GODZ. 2000 POD NUMEREM TELEFONÓW: 

512 944 094, 692 976 253 , 508316692, 516818301.