Ogłoszenie o VI Sesji - pobierz

 Posiedzenia Komisji Rady-zawiadomienia (.doc)- pobierz

 Posiedzenia Komisji Rady-zawiadomienia (.pdf)- pobierz

Sprawozdanie z działności GOPS za 2018 rok - pobierz

SPRAWOZDANIE z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku. - pobierz 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2019 r. - pobierz

Wykaz wniosków zgłoszonych na Zebraniach Wiejskich - pobierz

Projekt uchwały-zmiany w uchwale budżetowej - pobierz

Projekt uchwały-zmiany WPF - pobierz

Projekt uchwały-niewyrażenie zgody na utworz.fund.sołeck. - pobierz

Projekt uchwały - likwidacja Gimnazjum Publicznego - pobierz

Projekt uchwały - Wielolet.Program Gosp.Zasob.Miesz. - pobierz

Projekt uchwały - zasady wynajmowania lokali - popbierz

Projekt uchwały - górne stawki opłat za odpady - pobierz

Projekt uchwały-stawki opłat za zajęcia pasa drogowego - pobierz

Projekt uchwały - uchylenie Uchwały Nr 46 w spr.porząd.publ. - pobierz

Analiza zmian w zagosp.przestrzennym - pobierz

Plan sieci szkół podstawowych - pobierz

Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchom. - pobierz

Zał. graficzny do Analiza zmian w zagosp.przestrzennym - pobierz

Zał. graficzny do Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchom. - pobierz

Zał.graficzny do Plan sieci szkół podstawowych - pobierz