Oświadczenia majątkowe - Wójta składane w terminie 30 dni od dnia ślubowania 2018r
Pan mgr. Marek Piotrowicz
pobierz