Oświadczenia majątkowe za 2018 r.
Marek Szpakut - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Grudusku
pobierz
Hanna Bęcławska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku
pobierz
Ryszard Czaplicki - Kierownik Zakładu Komunalnego w Grudusku
pobierz