INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

 

Urząd Gminy Grudusk

 

Podinspektor ds. obsługi ludności w zakresie podatków i opłat lokalnych

 

nazwa stanowiska pracy

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani  Marta Twardowska

zamieszkała w Łysakowie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa  stwierdziła, że Pani  Marta Twardowska posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku podinspektora ds. obsługi ludności w zakresie podatków i opłat lokalnych.