Komisja: Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska

    przedmiot działania komisji:
        -finanse gminy
        -rolnictwo
        -ochrona środowiska
        -rozwój gospodarczy
 
 1. Grzegorz Antczak
 2. Piotr Gołębiewski
 3. Waldemar Kołakowski
 4. Stanisław Makijonko
 5. Adam Olszewski
 6. Andrzej Rykowski
 7. Piotr Wojciechowski

Komisja: Społeczno - Socjalna

    przedmiot działania:
        -zdrowie
        -oświata
        -kultura
        -sprawy socjalne
        -sport
 
     
 1. Szymon Cywiński
 2. Zdzisław Gorczyca
 3. Anna Małecka
 4. Zbigniew Mierzejewski
 5. Jacek Rama
 6. Jerzy Rzodkiewicz
 7. Barbara Żelazińska
 

Komisja: Rewizyjna 

    przedmiot działania:
        -kontrola działalności Wójta Gminy
        -kontrola gminnych jednostek organizacyjnych
        -kontrola jednostek pomocniczych gminy
 
 
 1. Piotr Gołębiewski
 2. Stanisław Makijonko
 3. Zbigniew Mierzejewski
 4. Jacek Rama