Uchwała NR 27/IV/2003 Rady Gminy Grudusk
z dnia 12 marca 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Grudusk

Statut Gminy Grudusk ( pobierz ) 


UCHWAŁA Nr 39/III/2018 Rady Gminy Grudusk

z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Grudusk ( pobierz )
 

UCHWAŁA Nr 192/XXXIV/2013 Rady Gminy Grudusk

z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Grudusk ( pobierz )
 

Uchwała NR 173/XXXVIII/2010 Rady Gminy Grudusk

z dnia 31 marca 2010 roku
w sprawie zmian Statutu Gminy Grudusk ( pobierz )
 

UCHWAŁA Nr 20/III/2006 Rady Gminy Grudusk

z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie zmian w Uchwale Nr 27/IV/2003 Rady Gminy Grudusk z dnia 12 marca 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Grudusk ( pobierz )