Grudusk, 23.01.2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuję o wynikach przetargu pisemnego ofertowego samochodu ciężarowego, specjalnego, pożarniczego stanowiącego własność Gminy Grudusk .

W przetargu udział wzięły następujące firmy:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy/Adres

Zaoferowana

wartość (zł)

1.

DJ. MET

Józef Olak

ul. Krzywa 34

37-450 Stalowa Wola

                                                                

6088,00

                                    

Mając na uwadze nieosiągnięcie minimalnej kwoty sprzedaży pojazdu tj. 12000,00 zł przetarg zostaje unieważniony.

Wójt Gminy Grudusk

Marek Piotrowicz