Grudusk, 13.04.2021 r.

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,

KTÓREGO WARTOŚĆ BEZ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG, DOTYCZĄCA JEDNORAZOWEGO ZAKUPU JEST MNIEJSZA NIŻ 130.000 ZŁ

Wójt Gminy Grudusk zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na realizację zadania: Utworzenie publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Grudusk”.

Wójt Gminy

    mgr Marek Piotrowicz