Grudusk, 07 lipca 2017 r

OR-SO.271.18.4.2017

PN-7/7/2017

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem specjalistycznym dla OSP Grudusk gm. Grudusk”

W związku ze złożonymi przez Wykonawcę pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

 

 

Pytanie Nr 1:

Proszę o udostępnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami w formie plików umożliwiających ich swobodne edytowanie (np. Word). Taka forma udostępnionych dokumentów pozwoli sporządzić Wykonawcy ofertę znacznie bardziej przejrzystą i czytelniejszą dla Zamawiającego. Pragnę nadmienić, że udostępnianie plików w tej formie jest czymś powszechnym i szeroko stosowanym w tego typu postepowaniach.

 

Odpowiedź:

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami w formie edytowalnej (Word) przekazujemy w załączeniu.

Pytanie Nr 2:

Proszę o udzielenie wyjaśnień, który sprzęt wymieniony w załączniku Nr 7 do SIWZ zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca. Sporządzone zestawienia sprzętowe są mało czytelne i nie definiują jasno, który dokładnie sprzęt Wykonawca musi dostarczyć wraz z pojazdem.

Odpowiedź:

 

Wskazane kryterium wagowe posiada

Sprzęt wymieniony w załączniku Nr 7, który zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca to:

 

Sprzęt ratowniczo-gaśniczy niezamontowany na stałe

 

 

Wyposażenie standardowe (minimalne) dla średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego o maksymalnej masie rzeczywistej do 16 t, z załogą 6 osobową, z układem jezdnym 4x4.

 

Wyposażenie

Ilość sztuk

Masa [kg]

Jednej sztuki

Łączna

I. Środki specjalne ochrony strażaka

Kamizelka ostrzegawcza z paskami odblaskowymi

6

0,35

2,1

Linka strażacka ratownicza 20 m

2

1,8

3,6

Linka strażacka ratownicza 30 m

2

2,0

4,0

II. Sprzęt gaśniczy podręczny

Gaśnica proszkowa 12 kg

2

20,0

40,0

Koc gaśniczy

1

1,5

1,5

Sito kominowe

2

6,0

12,0

Tłumica

2

5,0

10,0

III. Węże, armatura i osprzęt

Prądownica wodna PW-75 (prosta)

1

3,5

3,5

Wytwornica pianowa WP 4-75 (nasada tłoczna 52)

1

6,7

6,7

Przełącznik 110/75 ze stopów Al

1

1,5

1,5

Przełącznik 75/52 ze stopów Al

2

0,7

1,4

Rozdzielacz grzybkowy 75/52-75-52

1

6,0

6,0

Kosz do smoka ssawnego

1

1,0

1,0

Pływak z zatrzaśnikiem

1

2,0

2,0

Linka do smoka ssawnego

1

2,0

2,0

Wąż do zasysania środka pianotwórczego, dł. 1,5 m

1

1,5

1,5

IV. Sprzęt ratowniczy

Bosak lekki ogólnego przeznaczenia

2

6,0

12,0

Łom

2

3,0

6,0

Siekiera ciesielska

1

1,5

1,5

Nożyce do kłódek, prętów i łańcuchów (pręty o średnicy 13 mm)

2

3,76

7,52

Sztychówka

2

2,0

4,0

Topór strażacki ciężki

1

3,3

3,3

Nóż do przecinania taśm i pasów

1

0,1

0,1

V. Sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności

Szperacz

1

3,0

3,0

Latarka elektryczna indywidualna, akumulatorowa z ładowarką

5

2,7

13,5

Przenośna lampa ostrzegawcza ze światłem pulsującym pomarańczowym

1

1,8

1,8

Trójkąt ostrzegawczy drogowy

2

0,75

1,5

Radiotelefon przewoźny

1

2,0

2,0

Radiotelefon przenośny z ładowarką

3

1,0

3,0

Agregat prądotwórczy 2,2 kVA, IP 54 - do zasilania reflektorów masztu oświetleniowego

1

50

50

VI. Sprzęt pozostały

Szczotka twarda szeroka na kiju

2

2,0

4,0

Linka holownicza stalowa 10 ton – 50 mb

1

5,0

5,0

Kliny pod koła

2

3,0

6,0

Kanister na paliwo 20 l (masa liczona z paliwem)

1

24,0

24,0

Kanister podwójny z 5 litrami paliwa

3

7,8

23,4

Wyposażenie powinno spełniać wymagania obowiązujących przepisów.

Wymagania dodatkowe:

- oświetlenie pola pracy LED min. 5 lamp – po 2 z boków i 1 z tyłu,

- fala świetlna z tyłu pojazdu,

- kamera cofania,

- mocowanie do drabiny ZS 21003/H na dach samochodu.

 

Wykaz wyposażenia dodatkowego

 

Wyposażenie

Ilość sztuk

Masa [kg]

Jednej sztuki

Łączna

Pilarka do stali i betonu o napędzie spalinowym z zapasowymi tarczami różnych typów

1

12,0

12,0

Wyposażenie powinno spełniać wymagania obowiązujących przepisów.

Wykaz wyposażenia niezamontowanego na stałe - sprzęt/wyposażenie do ratownictwa technicznego.

 

Lp.

Nazwa sprzętu / wyposażenia

Ilość

1.

Węże pożarnicze W52 i W75 wg normatywu wyposażenia

 

2.

Redukcje 75/52

2 szt.

3.

Prądownice wodne 52 turbo

2 szt.

4.

Prądownica pianowa piana ciężka i średnia 52

1 szt.

5.

Klucz hydrantowy uniwersalny

3 szt.

6.

Klucz hydrantowy długi

1 szt.

7.

Łopata

3 szt.

8.

Szpadel

3 szt.

9.

Widły” czwórki”

3 szt.

10.

Narzędzie ratownicze typu „chuligan”

2 szt.

11.

Nożyce do drutu duże

2 szt.

12.

Lizak do kierowania ruchem

4 szt.

13.

Pachołki drogowe gumowe

6 szt.

14.

Wąż ssawny 110, minimum 2 m

4 szt.

15.

Smok ssawny 110

1 szt.

16.

Klucze do łączników uniwersalne

4 szt.

Uwaga: w ramach zamówienia należy przewidzieć wykonanie skrytki na umieszczenie zestawu do ratownictwa technicznego Holmatro będącego obecnie na wyposażeniu OSP.

Wykaz wyposażenia niezamontowanego na stałe – sprzęt/wyposażenie do ratownictwa chemiczno – ekologicznego.

 

Lp.

Nazwa sprzętu / wyposażenia

Ilość

1.

Aparaty ochrony dróg oddechowych

4 szt.

2.

 

Sprzęt do stawiania kurtyn wodnych:

Kurtyna wodna 52

1 szt.

Węże pożarnicze wg normatywu wyposażenia dla samochodu średniego:

 

W-52

10 szt.

W- 75

8 szt.

3.

Sorbenty

200 kg

4.

Dyspergenty inaczej odtłuszczacze

50 l

5.

Szczotki twarde szerokie (50-60 cm)

4 szt.

6.

Łopaty stalowe

2 szt.

7.

Szpadel

2 szt.

8.

Widły

2 szt.

9.

Ubrania specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi

2 szt.

10.

Kosa spalinowa

1 szt.

11.

Opryskiwacz 10l

1 szt.

12.

Taśmy ostrzegawcze

5 szt.

13.

Megafon

1 szt.

14.

Torba medyczna PSP R – 1 z deską

1 szt.

 

 

WÓJT

mgr Jacek Oglęcki