Grudusk, dnia 15.11.2017 r.        

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dostawa sprzętu w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica

 

W związku z prośbą o wyjaśnienie dot. rozdzielczości optycznej projektora w przedmiotowym zapytaniu, która została określona jako 1025x768 informujemy, że wymagana rozdzielczość optyczna projektora powinna wynosić 1024x768.