WYJAŚNIENIE

do opisu przedmiotu zamówienia: „Urządzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Humięcino-Klary oraz doposażenie placu zabaw w Stryjewie Wielkim”

Zmiana opisu przedmiotu zamówienia:

Humięcino-Klary

- podwójna huśtawka, metalowa, z gumowymi siedziskami, w tym jedno siedzisko typu „koszyk”

                                                                                           WÓJT

                                                                                    Marek Piotrowicz