Grudusk, dnia 25.11.2019 r.        

 

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

 

„Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Grudusku”.

 

 

W odpowiedzi na pytanie dot. systemu operacyjnego komputerów informujemy, że komputery powinny posiadać system operacyjny WINDOWS 10.

Wójt Gminy Grudusk