Pytanie 1. Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odpowiedź 1. Tak, Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu.

Pytanie 2. Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Odpowiedź 2. Tak, Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera.

Pytanie 3. Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?

Odpowiedź 3. Tak, Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?"

Odpowiedź 4. Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności

Pytanie 5. W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10/11 Pro Education dostarczany w ramach programu STF („ Shape The Future”), który jest optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne?

Odpowiedź 5. Tak, Zamawiający zaakceptuje w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10/11 Pro Education dostarczany w ramach programu STF („ Shape The Future”).

Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuści laptopy, które będą posiadały czytnik kart SD 3.0 na USB.

Odpowiedź 6. Nie, Zamawiający nie dopuści laptopów, które będą posiadały czytnik kart SD 3.0 na USB

Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuści laptopy bez podświetlanej klawiatury (układ US-QWERTY) w wydzieloną klawiaturą numeryczną?

Odpowiedź 7. Nie, Zamawiający nie dopuści laptopów bez podświetlanej klawiatury (układ US-QWERTY) w wydzieloną klawiaturą numeryczną

Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuści laptopy z podświetlaną klawiaturą (układ US-QWERTY) z wydzieloną klawiaturą numeryczną.?, ale bez czytnika kart SD 3.0 co pozwoli zaoferować laptopy firmy Lenovo?

Odpowiedź 8. Nie, Zamawiający nie dopuści laptopów z podświetlaną klawiaturą (układ US-QWERTY) z wydzieloną klawiaturą numeryczną bez wbudowanego czytnika kart SD 3.0.