Grudusk, dnia 26.09.2022r.                                                

Zamawiający:         Zespół Placówek Oświatowych

Adres:                        ul. Szkolna 2, 06-460 Grudusk

Telefon:                     (23) 671 5468

e-mail:                       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

strona internetowa:  www.grudusk.com

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

„Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku w roku szkolnym 2022/2023”

Nr ogłoszenia: 2022/BZP 00356363

Nr referencyjny: ZPO/TP-1/1/2022

Identyfikator postępowania: ocds-148610-a80aa136-38dd-11ed-9171-f6b7c7d59353

W związku ze złożonymi  pytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na podstawie art.284 ustawy z 11 września 2019  r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. tekst jedn. z 2022 r. poz. 1710 ), wyjaśniam co następuje:

Zamawiający informuje, że wpłynęło następujące pytanie w dniu 26.09.2022r. :

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do ogłoszonej SWZ zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące zapytanie:

Czy cena zaproponowana Zamawiającemu w formularzu ofertowym jest ceną stałą i niezmienną przez cały okres obowiązywania umowy tj. do 31.05.2023 r.?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Cena zaproponowana Zamawiającemu jest ceną stałą i niezmienną przez cały okres obowiązywania umowy.

Dyrektor ZPO

           Marlena Gałęziewska