Informacja Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Grudusku w dniu 25 października 2015 r. rozpoczyna pracę o godz. 600

Informacja Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Grudusku w dniu 25 października 2015 r. rozpoczyna pracę o godz. 600

Informacja Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Łysakowie w dniu 25 października 2015 r. rozpoczyna pracę o godz. 600

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT (język polski migowy)

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM (język polski migowy)

Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Grudusk z dnia 8 października 2015 roku w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Grudusku z dnia 7 października 2015 r.

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Grudusku z dnia 7 października 2015 r.

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Łysakowie z dnia 7 października 2015 r.

KANAŁ YOUTUBE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą (wersja animowana)

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni (wersja animowana)

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Uprawnieni

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne (wersja animowana)

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Termin i technika głosowania

ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu spisu wyborców

Informacje dla Wyborcy

INFORMACJA Wójta Gminy Grudusk z dnia października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r

Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Grudusk z dnia 1 października 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRUDUSK z dnia 5 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Płocku informuje, że Państwowa Komisja Wyborcza uchwałą z dnia 3 września 2015 r. powołała Okręgową Komisję Wyborczą w Płocku w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRUDUSK z dnia 17 września 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych