POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRUDUSK z dnia 30 czerwca 2015r.

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

INFORMACJA WÓJTA GMINY GRUDUSK z dnia 10 lipca 2015 r.
w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum


INFORMACJA Wójta Gminy Grudusk z dnia 11 sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.


Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Grudusk z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do udziału w Referendum


INFORMACJA Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 1 w Grudusku z dnia 19 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 2 w Grudusku z dnia 19 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA
Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 3 w Łysakowie z dnia 19 sierpnia 2015 r.   

 

 

.