Informacja o wynikach Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015r. w Gminie Grudusk


Więcej Informacji na temat głosowania znajdą państwo pod adresem  www

Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.


INFORMACJA Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Grudusku z dnia 22 kwietnia 2015 r


INFORMACJA Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Grudusku z dnia 22 kwietnia 2015 r


INFORMACJA Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Łysakowie z dnia 22 kwietnia 2015 r


Wzór wniosku o udostępnienie spisu wyborców


ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu spisu wyborców


Zarządzenie Nr 12 /2015 Wójta Gminy Grudusk z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.


Zarządzenie Nr 11 /2015 Wójta Gminy Grudusk z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca dopisywania wyborcy do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRUDUSK z dnia 7 kwietnia 2015 roku


Obwieszczenie Wójta Gminy Grudusk z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

.