BWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGOW WARSZAWIE z dnia22 listopada2014r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE z dnia22 listopada2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego


OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 7 listopada 2014r. o skreśleniu z listy


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Grudusku z dnia 10 listopada 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Grudusk bez głosowania w okręgu Nr 15


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Grudusku z dnia 10 listopada 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Grudusk bez głosowania w okręgu Nr 9


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Grudusku z dnia 10 listopada 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Grudusk bez głosowania w okręgu Nr 8


Informacja dla wyborców z terenu całej miejscowości Grudusk


OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Ciechanowie z dnia 7 listopada 2014 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Ciechanowskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r


Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Grudusku w przeddzień głosowania i w dniu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.


Informacja w sprawie udzielania pełnomocnictwa do głosowania.

Informacja o sporządzeniu spisu wyborców


INFORMACJA Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Grudusku z dnia 23 października 2014 r.


INFORMACJA Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Grudusku z dnia 23 października 2014 r.


INFORMACJA Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Grudusku z dnia 23 października 2014 r.


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Grudusku z dnia 23 października 2014 r.o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Grudusk w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień16 listopada 2014 r.


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Grudusku z dnia 22 października 2014 r. o przeprowadzeniu glosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Grudusk


Uchwała Nr 7 Gminnej Komisji Wyborczej w Grudusku z dnia 22 października 2014 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Grudusk


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Grudusku z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Grudusk w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


INFORMAGA Gminnej Komisji Wyborczej w Grudusku z dnia 21 października 2014 r.


INFORMAGA Gminnej Komisji Wyborczej w Grudusku z dnia 21 października 2014 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Grudusk zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Grudusku z dnia 17 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Grudusku z dnia 18 października 2014r. w sprawie przyjmowania przez Komisję dodatkowych zgłoszeni w swojej siedzibie w dniach 20-22 października 2014 r. w godz. 14:00-16:00


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Grudusku z dnia 15 Października 2014r. o przyczynach nieprzeprowadzenia głosowania w okręgu wyborczym nr 15 w wyborach do Rady Gminy Grudusk


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Grudusku z dnia 15 Października 2014r. o przyczynach nieprzeprowadzenia głosowania w okręgu wyborczym nr 9 w wyborach do Rady Gminy Grudusk

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Grudusku z dnia 15 Października 2014r. o przyczynach nieprzeprowadzenia głosowania w okręgu wyborczym nr 8 w wyborach do Rady Gminy Grudusk

Obwieszczenie Wójta z dnia 10 października 2014r w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Grudusku z dnia 8 października 2014r

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA  Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Uchwała nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2014r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw obsługi Informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Grudusku

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Grudusku z dnia 24 września 2014r. w sprawie składu i pełnionych dyżurów

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 19 września 2014 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Grudusk z dnia 5 września 2014r.

Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 2 września 2014r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 1 września 2014r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 29 sierpnia 2014r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Grudusk z dnia 28 sierpnia 2014r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Pełnosprawny wyborca”, którego celem jest rozpowszechnienie informacji o uprawnieniach w głosowaniu osób starszych i z niepełnosprawnościami (takich, jak głosowanie przez pełnomocnika, głosowanie korespondencyjne, za pomocą nakładki w alfabecie Braille’a) oraz badanie dostępności gminy dla tych osób (przystosowanie architektoniczne, dostęp do informacji publicznej), przygotowaliśmy dla Państwa w pełni dostępny Informator Wyborczy, będący kompendium wiedzy na temat udogodnień w głosowaniu wyżej wspomnianych grup wyborców.

Informator został przygotowany także w wersji uproszczonej, przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz w Polskim Języku Migowym dla osób z niepełnosprawnością słuchową: