Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr. 3 w Łysakowie z dnia 8 maja 2014 r. pobierz

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr. 1 w Grudusku z dnia 8 maja 2014 r. pobierz

Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Grudusk z dnia 5 maja 2014 r. W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. pobierz

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr. 2 w Grudusku z dnia 8 maja 2014 r. pobierz

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GRUDUSK

z dnia 5 maja 2014 roku


Na podstawie art.36§2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r -Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21,poz.112 z póź. zm.) -Wójt Gminy Grudusk

Podaje do wiadomości publicznej, że spisy wyborców zostały sporządzone i będą udostępniane na pisemny wniosek w Urzędzie Gminy Grudusk

/ I piętro,pokój Nr 6 /, w godzinach urzędowania.-


Wójt Gminy

/-/ Jacek Oglęcki