Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego , które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. pobierz

INFORMACJA WÓJTA GMINY GRUDUSK z dnia 25 kwietnia 2014r w sprawie dopisania do Spisu Wyborców pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Grudusk z dnia 22 Kwietnia 2014r. w sprawie podziału gminy Grudusk na stałe obwody głosowania pobierz

1. Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach pobierz

Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Grudusk z dnia 18.04.2014 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego pobierz