Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm. ) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm. ) podaje się do publicznej wiadomości, że do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Grudusk zarządzonych na dzień 16 czerwca 2013 r. Komisarz Wyborczy w Ciechanowie postanowieniem nr 26/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. powołał Gminną Komisję Wyborczą w Grudusku w następującym składzie:

 1.  Gorczyca Damian  - zam. Grudusk
 2.  Kołakowska Teresa  - zam. Stryjewo Wielkie
 3.  Korycińska Beata  - zam. Leśniewo Dolne
 4.  Miłoszewska Magdalena  - zam. Stryjewo Wielkie
 5.  Sadkowski Marcin Bernard  - zam. Nieborzyn
 6.  Twardowska Marta  - zam. Łysakowo
 7.  Żerańska Lucyna  - zam. Przywilcz

Komisja na swym pierwszym posiedzeniu w dniu 8 maja 2013 r. wybrała:

 - na przewodniczącego Komisji  - Marcina Bernarda Sadkowskiego
 - na zastępcę przewodniczącego  - Teresę Kołakowską

Gminna Komisja Wyborcza ma swoją siedzibę w Grudusku, ul. Ciechanowska 54 (budynek Urzędu Gminy - I piętro, pokój nr 8, tel. 23 671 50 12), w której pełni dyżury w dniach:
 - 13, 14, 15, 16 maja 2013 r.  - w godz. 10:00 - 16:00
 - 17 maja 2013 r.  - w godz. 10:00 - 24:00

Zgłoszenia list kandydatów na radnego przyjmowane będą do dnia 17 maja 2013 r. w dniach i godzinach pełnionych przez Komisję dyżurów.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
(-) Marcin Bernard Sadkowski