Na podstawie art. 16 i art. 61a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) i uchwały Nr 65/98 Zarządu Gminy Grudusk z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw zarządzonych na dzień 11 października 1998 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Ciechanowskiego Nr 32, poz. 211) - podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach stałych obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych i lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

 Numer
obwodu
 Granice obwodu głosowania  Siedziba
obwodowej komisji
wyborczej
 1. miejscowość: Grudusk – ulice:
Cicha, Ciechanowska, Kolejowa, Konopnickiej, Mazowiecka,
Mościckiego, Nowa, 50 – lecia PCK, Polna, Sienkiewicza,
Strażacka, Szkolna, Żeromskiego.
miejscowości:
Borzuchowo – Daćbogi, Grudusk – Brzozowo,Grudusk – Olszak,
Kołaki Małe, Kołaki Wielkie, Pszczółki – Czubaki, Pszczółki Górne,
Pszczółki – Szerszenie, Purzyce – Rozwory, Purzyce – Trojany,
Rąbież Gruduski, Sokołowo, Sokólnik, Strzelnia, Wiksin,
Wiśniewo, Żarnowo.
 Gminny Ośrodek
Kultury
Plac Grunwaldu 4
Grudusk

tel. (23)671–50–33
 2. miejscowości:
Dębowo, Humięcino, Humięcino – Andrychy, Humięcino – Klary,
Humięcino – Koski, Humięcino – Retki, Leśniewo Dolne,
Leśniewo Górne, Łysakowo, Mierzanowo, Mierzanowo – Kolonia,
Nieborzyn, Polanka, Przywilcz, Stryjewo Wielkie, Zakrzewo Małe, Zakrzewo Wielkie.
 Dom Strażaka
Łysakowo 59,
Łysakowo

tel. (23)671–54–02


Lokale obwodowych komisji wyborczych będą otwarte w dniu głosowania od godziny 7:00 do godziny 21:00.

Lokal Nr 1 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę Wójtowi do dnia 19 września 2011 r.

Do celu głosowania korespondencyjnego wyznaczam Obwodową Komisję Wyborczą nr 1 z siedzibą w Grudusku.

Wójt
Jacek Oglęcki