w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) - Wójt Gminy Grudusk podaje do wiadomości publicznej, że urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty wszystkich komitetów wyborczych związane z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r. mogą być bezpłatnie umieszczane na:
  • słupach ogłoszeniowych w miejscowości Grudusk,

  • słupach ogłoszeniowych lub tablicach informacyjnych w sołectwach:
Borzuchowo - Daćbogi, Humięcino – Andrychy, Humięcino, Humięcino - Koski, Kołaki Wielkie, Leśniewo Dolne, Leśniewo Górne, Łysakowo, Mierzanowo, Nieborzyn, Przywilcz, Pszczółki Górne, Purzyce – Rozwory , Purzyce – Trojany, Rąbież Gruduski, Sokołowo, Sokólnik, Strzelnia, Stryjewo Wielkie, Wiksin, Wiśniewo, Zakrzewo Wielkie, Żarnowo.


       Wójt
Jacek Oglęcki