WYBORY WÓJTA GMINY GRUDUSK

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 3162
Frekwencja w Gminie Grudusk wyniosła:  53,57%

Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
1. CYBULSKI Bogdan Stanisław zgłoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 285
2. OGLĘCKI Jacek Bogdan zgłoszony przez KWW "JEDNOŚĆ GRUDUSK" 1372

Wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany na wójta: Jacek Bogdan Oglęcki zgłoszony przez KWW "JEDNOŚĆ GRUDUSK".


WYBORY DO RADY GMINY GRUDUSK

Dla wyboru Rady Gminy Grudusk utworzono 9 okręgów wyborczych.

Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 2, nr 3, nr 6, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby mandatów w okręgach. Po obsadzeniu mandatów bez głosowania w okręgach tych pozostaje 0 mandatów nieobsadzonych.

o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Gminy Grudusk
bez głosowania w okręgu nr 6

Na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Grudusku podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

 1. W okręgu wyborczym nr 6 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Grudusk obejmującym 1 mandat, Gminna Komisja Wyborcza w Grudusku zarejestrowała 1 kandydata na radnego.

  W związku z tym, na podstawie art. 188 Ordynacji wyborczej w okręgu nr 2 głosowania w wyborach do Rady Gminy Grudusk nie przeprowadza się.
   
 2. Za wybranego na radnego Gminna Komisja Wyborcza w Grudusku uznaje następującego zarejestrowanego kandydata:

  z listy nr 26 KWW "JEDNOŚĆ GRUDUSK"
  1. HUMIĘCKI Mirosław Hubert
                   Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Grudusku

      (-) Elwira Stanisława Morawska
o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Gminy Grudusk
bez głosowania w okręgu nr 2

Na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Grudusku podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

 1. W okręgu wyborczym nr 2 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Grudusk obejmującym 1 mandat, Gminna Komisja Wyborcza w Grudusku zarejestrowała 1 kandydata na radnego.

  W związku z tym, na podstawie art. 188 Ordynacji wyborczej w okręgu nr 2 głosowania w wyborach do Rady Gminy Grudusk nie przeprowadza się.
   
 2. Za wybranego na radnego Gminna Komisja Wyborcza w Grudusku uznaje następującego zarejestrowanego kandydata:

  z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
  1. KOSOBUDZKA Teresa Bogumiła
                   Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Grudusku

      (-) Elwira Stanisława Morawska
o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Gminy Grudusk
bez głosowania w okręgu nr 3

Na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Grudusku podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

 1. W okręgu wyborczym nr 3 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Grudusk obejmującym 1 mandat, Gminna Komisja Wyborcza w Grudusku zarejestrowała 1 kandydata na radnego.

  W związku z tym, na podstawie art. 188 Ordynacji wyborczej w okręgu nr 2 głosowania w wyborach do Rady Gminy Grudusk nie przeprowadza się.
   
 2. Za wybranego na radnego Gminna Komisja Wyborcza w Grudusku uznaje następującego zarejestrowanego kandydata:

  z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
  1. MAŁECKA Anna
                   Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Grudusku

      (-) Elwira Stanisława Morawska
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Grudusk
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Grudusku podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

Okręg Nr 1
Lista nr 2 - KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
 1. KIMONA Elżbieta, lat 51, zam. Grudusk
 2. GRODECKI Andrzej, lat 51, zam. Grudusk
 3. CEJMER Andrzej, lat 39, zam. Grudusk
 4. FRONCZEK Robert, lat 36, zam. Grudusk
 5. SKALSKI Kazimierz, lat 65, zam. Grudusk
Lista nr 26 - KWW "JEDNOŚĆ GRUDUSK"
 1. PIOTROWICZ Marek, lat 48, zam. Grudusk
 2. WOLIŃSKI Jan Marek, lat 58, zam. Grudusk
 3. CISKA Beata, lat 46, zam. Grudusk
 4. KRAJEWSKI Krzysztof, lat 35, zam. Grudusk
 5. OSTROWSKA Janina Marzanna, lat 49, zam. Grudusk
Lista nr 29 - KWW "CiBG"
 1. CHUMIĘCKA Iwona Marta, lat 44, zam. Grudusk
 2. BIENIEK Katarzyna, lat 39, zam. Grudusk
 3. RZODKIEWICZ Jerzy Stanisław, lat 47, zam. Grudusk
Lista nr 33 - KWW RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMIA CIECHANOWSKA
 1. MAKIJONKO Stanisław, lat 53, zam. Grudusk
 2. KLEIN Grzegorz, lat 45, zam. Grudusk
 3. MAGDALIŃSKI Dariusz, lat 49, zam. Grudusk
 4. GORCZYCA Zdzisław, lat 46, zam. Grudusk
 5. RÓŻAŃSKA Hanna, lat 40, zam. Grudusk

Okręg Nr 2
Lista nr 2 - KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
 1. KOSOBUDZKA Teresa Bogumiła, lat 51, zam. Wiksin

Okręg Nr 3
Lista nr 2 - KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
 1. MAŁECKA Anna, lat 49, zam. Rąbież Gruduski