Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ) i uchwały Nr 65/98 Zarządu Gminy Grudusk z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw zarządzonych na dzień 11 października 1998 r. ( Dziennik Urzędowy Województwa Ciechanowskiego Nr 32, poz. 211 ) - podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

 Numer obwodu  Granice obwodu głosowania  Siedziba obwodowej komisji wyborczej  Nr okręgu wyborczego w wyborach do Rady Gminy
 1 miejscowość: Grudusk - ulice: Cicha, Ciechanowska, Kolejowa, Konopnickiej, Mazowiecka, Mościckiego, Nowa, 50 - lecia PCK, Polna, Sienkiewicza, Strażacka, Szkolna, Żeromskiego.
miejscowości: Borzuchowo - Daćbogi, Grudusk - Brzozowo, Grudusk - Olszak, Kołaki Małe, Kołaki Wielkie, Pszczółki - Czubaki, Pszczółki Górne, Pszczółki - Szerszenie, Purzyce - Rozwory, Purzyce - Trojany, Rąbież Gruduski, Sokołowo, Sokolnik, Strzelnia, Wiksin, Wiśniewo, Żarnowo.
Gminny Ośrodek Kultury
Plac Grunwaldu 4
Grudusk

tel.(23) 671-50-33
 1,2,3,
4,5,6
 2 miejscowości: Dębowo, Humięcino, Humięcino - Andrychy, Humięcino - Klary, Humięcino - Koski, Humięcino - Retki, Leśniewo Dolne, Leśniewo Górne, Łysakowo, Mierzanowo, Mierzanowo - Kolonia, Nieborzyn, Polanka, Przywilcz, Stryjewo Wielkie, Zakrzewo Małe, Zakrzewo Wielkie. Dom Strażaka
Łysakowo 59,
Łysakowo

tel. (23) 671-54-02
 7, 8,9


Lokale obwodowych komisji wyborczych będą otwarte w dniu głosowania od godz.8:00 do godz.22:00
Lokal Nr 1 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

          Wójt
(-) Jacek Oglęcki