Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2010 r. Nr 176 poz. 1190 ) Gminna Komisja Wyborcza w Grudusku wzywa do zgłoszenia dodatkowych list kandydatów na radnych do Rady Gminy Grudusk w okręgach wyborczych: nr 2, nr 3, nr 6 w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Komisja przyjmuje dodatkowe zgłoszenia w swojej siedzibie w dniach 23 - 26 października 2010 r. w godz. 10:00 - 16:00 .
W dniu 27 października 2010 r. Komisja przyjmuje zgłoszenia do godz. 24:00.

        Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej

(-) Elwira Stanisława Morawska