o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Grudusk
w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Gminna Komisja Wyborcza w Grudusku podaje informację o zarejestrowanych kandydatach.

1. CYBULSKI Bogdan Stanisław, lat 45, wykształcenie wyższe,
    zam. Grudusk
    zgłoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE nie należy do partii politycznej

2. OGLĘCKI Jacek Bogdan, lat 58, wykształcenie wyższe,
    zam. Grudusk
    zgłoszony przez KWW "JEDNOŚĆ GRUDUSK" nie należy do partii politycznej

 
         Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej

(-) Elwira Stanisława Morawska