o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Grudusk zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

    Na podstawie art. 64o ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Grudusku podaje do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Grudusk zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

    W wyniku przeprowadzonego w dniu 2 listopada 2010 r. losowania listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64o ust. 7 ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i województw, przyznano następujące numery:

Numer 26 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "JEDNOŚĆ GRUDUSK"

Numer 27 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIERZANOWO

Numer 28 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSI KOŁAKI

Numer 29 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "CZYSTY I BEZPIECZNY GRUDUSK"

Numer 30 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HUMIĘCINO

Numer 31 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ANDRYCHY"

Numer 32 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSI ŁYSAKOWO

Numer 33 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMIA CIECHANOWSKA

 
          Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej

(-) Elwira Stanisława Morawska