o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Gminy Grudusk
bez głosowania w okręgu nr 3

Na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Grudusku podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

  1. W okręgu wyborczym nr 3 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Grudusk obejmującym 1 mandat, Gminna Komisja Wyborcza w Grudusku zarejestrowała 1 kandydata na radnego.

    W związku z tym, na podstawie art. 188 Ordynacji wyborczej w okręgu nr 2 głosowania w wyborach do Rady Gminy Grudusk nie przeprowadza się.
     
  2. Za wybranego na radnego Gminna Komisja Wyborcza w Grudusku uznaje następującego zarejestrowanego kandydata:

    z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
    1. MAŁECKA Anna
                   Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Grudusku

      (-) Elwira Stanisława Morawska