WYBORY WÓJTA GMINY GRUDUSK

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 3162
Frekwencja w Gminie Grudusk wyniosła:  53,57%

Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
1. CYBULSKI Bogdan Stanisław zgłoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 285
2. OGLĘCKI Jacek Bogdan zgłoszony przez KWW "JEDNOŚĆ GRUDUSK" 1372

Wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany na wójta: Jacek Bogdan Oglęcki zgłoszony przez KWW "JEDNOŚĆ GRUDUSK".


WYBORY DO RADY GMINY GRUDUSK

Dla wyboru Rady Gminy Grudusk utworzono 9 okręgów wyborczych.

Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 2, nr 3, nr 6, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby mandatów w okręgach. Po obsadzeniu mandatów bez głosowania w okręgach tych pozostaje 0 mandatów nieobsadzonych.

Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów -  wybory odbyły się, głosowanie przeprowadzono

  Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 370
1) KIMONA Elżbieta 103
2) GRODECKI Andrzej 118
3) CEJMER Andrzej 52
4) FRONCZEK Robert 49
5) SKALSKI Kazimierz 48
 
  Lista nr 26 — KWW "JEDNOŚĆ GRUDUSK" 680
1) PIOTROWICZ Marek 252
2) WOLIŃSKI Jan Marek 131
3) CISKA Beata 154
4) KRAJEWSKI Krzysztof 37
5) OSTROWSKA Janina Marzanna 106
 
  Lista nr 29 — KWW "CiBG" 281
1) CHUMIĘCKA Iwona Marta 98
2) BIENIEK Katarzyna 101
3) RZODKIEWICZ Jerzy Stanisław 82
  
  Lista nr 33 — KWW RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMIA CIECHANOWSKA 512
1) MAKIJONKO Stanisław 149
2) KLEIN Grzegorz 135
3) MAGDALIŃSKI Dariusz 94
4) GORCZYCA Zdzisław 81
5) RÓŻAŃSKA Hanna 53
  
 Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
z listy nr 26 KWW "JEDNOŚĆ GRUDUSK" - WOLIŃSKI Jan Marek
z listy nr 33 KWW RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMIA CIECHANOWSKA - KLEIN Grzegorz
z listy nr 33 KWW RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMIA CIECHANOWSKA - MAKIJONKO Stanisław
z listy nr 26 KWW "JEDNOŚĆ GRUDUSK" - CISKA Beata
z listy nr 26 KWW "JEDNOŚĆ GRUDUSK" -
PIOTROWICZ Marek


Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat - wybory odbyły się, głosowania nie przeprowadzono.  

W związku z tym, iż w okręgu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów, następujący zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez przeprowadzenia głosowania:
z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOSOBUDZKA Teresa Bogumiła
 

Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat - wybory odbyły się, głosowania nie przeprowadzono  

W związku z tym, iż w okręgu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów, następujący zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez przeprowadzenia głosowania:
z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MAŁECKA Anna  


Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat - wybory odbyły się, głosowanie przeprowadzono.

  Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 62
1) KOŁAKOWSKI Waldemar 62
     
  Lista nr 28 — KWW WSI KOŁAKI 48
1) ŁOJEWSKI Stanisław 48

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOŁAKOWSKI Waldemar


Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat - wybory odbyły się, głosowanie przeprowadzono.

  Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 22
1) KARZYŃSKI Karol 22
     
  Lista nr 26 — KWW "JEDNOŚĆ GRUDUSK" 69
1) OLSZEWSKI Adam 69

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
z listy nr 26 KWW "JEDNOŚĆ GRUDUSK" - OLSZEWSKI Adam


Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat - wybory odbyły się, głosowania nie przeprowadzono.

W związku z tym, iż w okręgu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów, następujący zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez przeprowadzenia głosowania:
z listy nr 26 KWW "JEDNOŚĆ GRUDUSK" - HUMIĘCKI Mirosław Hubert


Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat - wybory odbyły się, głosowanie przeprowadzono.

  Lista nr 27 — KWW MIERZANOWO 77
1) BRZOZOWSKA Hanna Aldona 77
     
  Lista nr 32 — KWW WŁ 60
1) KOŁAKOWSKI Jan Stanisław 60

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
z listy nr 27 KWW MIERZANOWO - BRZOZOWSKA Hanna Aldona


Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty - wybory odbyły się, głosowanie przeprowadzono.

  Lista nr 26 — KWW "JEDNOŚĆ GRUDUSK" 150
1) IWIŃSKI Zbigniew 66
2) KLICKI Waldemar Jan 84
     
  Lista nr 30 — KWW H 82
1) SOBIECH Krzysztof 82
     
  Lista nr 31 — KWW "ANDRYCHY" 67
1) RYKOWSKI Andrzej 67

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
z listy nr 30 KWW H - SOBIECH Krzysztof
z listy nr 26 KWW "JEDNOŚĆ GRUDUSK" - KLICKI Waldemar Jan


Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty - wybory odbyły się, głosowanie przeprowadzono.

  Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 81
1) ŻELAZIŃSKA Barbara 81
     
  Lista nr 26 — KWW "JEDNOŚĆ GRUDUSK" 185
1) BOBIŃSKI Zbigniew 107
2) GRABOWSKA Marzena 78

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ŻELAZIŃSKA Barbara
z listy nr 26 KWW "JEDNOŚĆ GRUDUSK" - BOBIŃSKI Zbigniew