w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm. ) - Wójt Gminy Grudusk podaje do wiadomości publicznej, że urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty wszystkich komitetów wyborczych związane z wyborami do Rady Gminy Grudusk, Rady Powiatu Ciechanowskiego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r. mogą być bezpłatnie umieszczane na:

  • słupach ogłoszeniowych w miejscowości Grudusk,
  • słupach ogłoszeniowych lub tablicach informacyjnych w sołectwach:
    Borzuchowo – Daćbogi, Humięcino – Andrychy, Humięcino, Humięcino – Koski, Kołaki Wielkie, Leśniewo Dolne, Leśniewo Górne, Łysakowo, Mierzanowo, Nieborzyn, Przywilcz, Pszczółki Górne, Purzyce – Rozwory, Purzyce – Trojany, Rąbież Gruduski, Sokołowo, Sokólnik, Strzelnia, Stryjewo Wielkie, Wiksin, Wiśniewo, Zakrzewo Wielkie, Żarnowo.

Wójt
Jacek Oglęcki
1. Kalendarz wyborczy pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

2. Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie pobierz
w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku

3. Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie pobierz
o utworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego

4. Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie pobierz
w sprawie zgłaszania kandydatów do składów osobowych terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.