UCHWAŁA Nr 261/XXXIV/2018
w sprawie podziału Gminy Grudusk na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA Nr 256/XXXIV/2018
w sprawie podziału Gminy Grudusk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Jak zostać radnym. Uaktualniona instrukcja PKW dla kandydatów w wyborach do rad gmin i miast

 

KTO MOŻE KANDYDOWAĆ NA RADNEGO?

Kandydatem na radnego może być obywatel polski i obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, mieszka stale w gminie, w której kandyduje, i jest wpisany do stałego rejestru wyborców, właściwego dla danej gminy.

Nabór kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego w wyborach samorządowych

 

Do 15 marca Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Więcej informacji: http://ciechanow.kbw.gov.pl

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz. Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Sprawdź w swoim urzędzie gminy już dziś, czy Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców! Pomoże Ci w tym nasz film.

Link do filmu >>>