Tak. Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, to na Twoją  prośbę może pomóc Ci w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć jednak tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu Ci sposobu głosowania lub na głosowaniu za Ciebie. Dopuszczalne jest, aby na Twoje życzenie w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca Ci pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

Obwodowa komisja wyborcza jest zobowiązana, na Twoją prośbę, do przekazania Ci ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych, biorących udział w wyborach o oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.