Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, posługującą się alfabetem Braille’a, możesz głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania, sporządzonej w tym alfabecie. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda Ci na Twoją prośbę nakładkę lub nakładki na kartę lub karty. Po oddaniu głosu nakładkę/i zwróć komisji.