Nabór kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego w wyborach samorządowych

 

Do 15 marca Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Więcej informacji: http://ciechanow.kbw.gov.pl

UCHWAŁA Nr 261/XXXIV/2018
w sprawie podziału Gminy Grudusk na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA Nr 256/XXXIV/2018
w sprawie podziału Gminy Grudusk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Jak zostać radnym. Uaktualniona instrukcja PKW dla kandydatów w wyborach do rad gmin i miast

 

KTO MOŻE KANDYDOWAĆ NA RADNEGO?

Kandydatem na radnego może być obywatel polski i obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, mieszka stale w gminie, w której kandyduje, i jest wpisany do stałego rejestru wyborców, właściwego dla danej gminy.