O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GRUDUSK

z dnia  10 lutego 2020 r.

w sprawie  wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie  urzędowych obwieszczeń wyborczych  i plakatów komitetów wyborczych

 

 

         Na  podstawie   art.  114   ustawy  z  dnia  5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684, z późn. zm. ) Wójt Gminy Grudusk  podaje do wiadomości publicznej, że urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty komitetów wyborczych związane z wyborami  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień  10 maja 2020 r.  mogą być umieszczane

bezpłatnie na:

  • tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy,
  • słupach informacyjnych i tablicach ogłoszeniowych w miejscowości Grudusk,
  • tablicach ogłoszeniowych w sołectwach:

Borzuchowo-Daćbogi, Humięcino-Andrychy, Humięcino, Humięcino-Klary, Humięcino-Koski, Kołaki Wielkie, Leśniewo Dolne, Leśniewo Górne, Łysakowo, Mierzanowo, Nieborzyn, Przywilcz, Pszczółki Górne, Purzyce-Rozwory, Purzyce-Trojany, Rąbież Gruduski, Sokołowo, Sokólnik, Strzelnia, Stryjewo Wielkie, Wiksin, Wiśniewo,  Zakrzewo Wielkie, Żarnowo.

  W ó j t

                                                                             /-/ Marek Piotrowicz