Organami szkoły są:

  • Dyrektor szkoły

Dyrektor – mgr inż. Iwona Ożarowska

Kompetencje dyrektora znajdują się w Statucie szkoły

  • Rada Pedagogiczna

Kompetencje Rady Pedagogicznej znajdują się w Statucie szkoły

  • Rada Rodziców,

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej – Sylwia Łukasiak

Kompetencje Rady Rodziców znajdują się w Statucie szkoły

  • Samorząd Uczniowski,

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Julia Korycińska

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego znajdują się w Statucie szkoły