Organami szkoły są:

  • Dyrektor szkoły

Dyrektor – mgr inż. Iwona Ożarowska

Kompetencje dyrektora określone są w Statucie szkoły.

  • Rada Pedagogiczna

Kompetencje Rady Pedagogicznej określone są w Statucie szkoły.

  • Rada Rodziców,

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej – Sylwia Łukasiak

Kompetencje Rady Rodziców określone są w Statucie szkoły.

  • Samorząd Uczniowski,

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Anna Olszewska

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określone są w Statucie szkoły.