UCHWAŁA Nr 57 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych:   pobierz druk...

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego:   pobierz druk...

Podatek leśny:   pobierz druk...


Podatek rolny - informacja:   pobierz druk...
Podatek rolny - deklaracja:   pobierz druk...


Podatek od nieruchomości - uchwała:   pobierz druk...
Podatek od nieruchomości - deklaracja:   pobierz druk...


UCHWAŁA Nr 175 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku:   pobierz druk...

Uchwała NR 179 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości:   pobierz druk...


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  pobierz druk...